اشکان جم

مدیر فنی شرکت و طراح سازه

اشکان جم
اشکان جم

کارشناس ارشد سازه

  • تخصص در طراحی انواع سازه های ساختمانی بتنی و فلزی
  • تخصص در طراحی انواع سقف های پیش تنیده، وافل، کوبیاکس و …
  • تخصص در طراحی سوله
  • تخصص در ارائه طرح های مقاوم سازی و انجام محاسبات آن
  • تخصص در ارائه طرحهای پایدارسازی گود به روش های نیلینگ، انکراژ و تاپ داون
  • دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه ۱ در رشته های طراحی، نظارت و اجرا
  • طراحی و محاسبات سازه بیش از ۵۰۰ پروژه مسکونی، تجاری- اداری، صنعتی، ورزشی، مذهبی و انبوه سازی به متراژ تقریبی یک میلیون مترمربع
  • مسئول کنترل محاسبات سازه بیش از ۵ میلیون متر مربع سازه های ساختمانی و صنعتی

مشاهده برخی از پروژه های طراحی شده توسط مهندس اشکان جم