ساختمان اداری فناورسازان هوشمند

ساختمان اداری فناورسازان هوشمند

زیربنا: ۳۴۰۰ مترمربع

سیستم سازه: قاب خمشی بتنی+دیوار با شکل پذیری متوسط (دوگانه)

طرح سازه: اشکان جم

طرح نما و معماری : محسن مرادی

مشاور عالیه: آرین مهد کاوش