سردر مجتمع صنعتی طلای سفید گنبد

سردر مجتمع صنعتی طلای سفید گنبد

طرح سازه: اشکان جم

طرح نما و معماری: محسن مرادی