شهرک مسکونی پردیس

پروژه تعاونی خاص وزارت راه و شهرسازی

کارفرما: سازمان توسعه شهر جدید پردیس

متراژ: ۲۵۰۰۰ مترمربع

سیستم سازه: دیوارهای باربر + سقف دبل تی

طراح سازه: اشکان جم