مجتمع آفتاب

پروژه مجموعه تجاری آفتاب

مشاور مادر: مهندسین مشاور ایده

متراژ: ۵۰۰۰۰ مترمربع

سیستم سازه: قاب خمشی فولادی با شکل پذیری متوسط