مجتمع تجاری-اداری ایرانیان

مجتمع تجاری-اداری ایرانیان واقع در خیابان ولیعصر

طرح سازه: اشکان جم

طرح معماری: مهندس عاشری

مجری: مهندس عاشری

نظارت عالیه: علیرضا احسان

سازنده اسکلت: بتاکو

سیستم سازه قاب خمشی فولادی در دو جهت با سقف عرشه فولادی در زیرزمین و سقف کامپوزیت در طبقات فوقانی

ارتفاع کل سازه ۸۰ متر (۷ طبقه زیرزمین+تجاری همکف+ ۱۱ طبقه اداری)