مجتمع تجاری-اداری فرجام

مجتمع تجاری-اداری فرجام

متراژ: ۹۲۰۰ مترمربع

تعداد طبقات: ۱۲ طبقه

طراحی سازه: اشکان جم

مشاور سازه: علیرضا احسان

سیستم سازه: سیستم دوگانه قاب خمشی بتنی + دیوار برشی