مجتمع مسکونی نظام آباد

پروژه مسکونی نظام آباد

کارفرما: شرکت بهساز بنا گستر سامان

متراژ: ۶۰۰۰ متر مربع

طراح سازه: اشکان جم

طراح معماری: بهساز بنا گستر سامان

سیستم سازه: قاب خمشی فولادی