مجتمع مسکونی پاسداران

پروژه مسکونی پاسداران

کارفرما: آقای زلقی

طراح سازه: اشکان جم

طرح نما: حمید خوشگام

مشاور معماری: مهندسین مشاور حامی سازه

سیستم سازه: قاب خمشی بتنی با دهانه ۱۲ متر