مجتمع مسکونی کژال(الهیه)

پروژه مجتمع مسکونی کژال

طراح سازه: اشکان جم

مشاور عالیه: طراحان مهد کاوش

کارفرما: آقای ابوترابی

سیستم سازه: اسکلت بتنی قاب خمشی+ دیوار برشی

نوع سقف: وافل دوطرفه

زیربنا: ۶۵۰۰ مترمربع در ۱۳ طبقه