مجتمع مسکونی ۲۶۲ واحدی هشتگرد

کارفرما: شرکت ماشین سازی ویژه

متراژ: ۲۶۵۰۰ مترمربع

سیستم سازه: قاب ساختمانی فولادی – مهاربندی همگرا و واگرا

طراح سازه: اشکان جم

طراح معماری: گروه معماری آرکو