مصلی لواسان

پروژه مجموعه مصلی لواسان

متراژ: ۹۰۰۰ مترمربع

طراح سازه: اشکان جم

مشاور معماری: طراحان مهد کاوش

سیستم سازه: قاب خمشی بتنی به همراه دیوار برشی – سقف وافل حداکثر دهانه ۱۵ متر