مصلی لواسان

پروژه مجموعه مصلی لواسان

متراژ: ۹۰۰۰ مترمربع

طراح سازه: اشکان جم

طراح معماری: آرین مهد کاوش

طرح سه بعدی: محسن مرادی

سیستم سازه: قاب خمشی بتنی به همراه دیوار برشی – سقف وافل حداکثر دهانه ۱۵ متر