ویلای دماوند (شماره ۲)

ویلای دماوند (شمار ۲)

کارفرما: آقای ابوترابی

مشاور عالیه: طراحان مهد کاوش

طرح نما: محسن مرادی

طراح سازه: اشکان جم

سیستم سازه: قاب خمشی بتنی – دارای کنسول با دهانه ۴ متر