پروژه تجاری-اداری دیپلمات

پروژه تجاری-ادای دیپلمات

متراژ: ۶۶۰۰ مترمربع

طراح سازه: اشکان جم

مشاور معماری و سازه: علیرضا احسان

سیستم سازه: قاب خمشی بتنی

حداکثر دهانه ۱۵ متر