مجتمع مسکونی زمرد

پروژه مجتمع مسکونی زمرد

متراژ: ۹۶۰۰ مترمربع

طراح سازه: اشکان جم

مشاور عالیه: علیرضا احسان

نظارت پروژه: عمران سازه آیسان

مجری: آرشا شهر

سیستم سازه: سیستم دوگانه قاب خمشی بتنی به همراه دیوار برشی با شکل پذیری متوسط

بلندترین دهانه ۱۱ متر