ساختمان خدماتی فرهنگی مشق

پروژه مجتمع خدماتی فرهنگی میدان مشق

کارفرما: شهرداری منطقه ۱۲

متراژ: ۲۸۴۷ مترمربع

مشاور مادر: مهندسین مشاور هفت بنا

طراح سازه: اشکان جم

سیستم سازه: قاب خمشی فولادی